Architektūros ir statybos institutas

KTU Architektūros ir statybos instituto atliekami tyrimai ir teikiami siūlymai prisideda prie tvaraus Lietuvos urbanistikos ir teritorijų plėtojimo bei paveldo išsaugojimo. Instituto mokslininkai kartu su partneriais dalyvaudami projektuose ieško inovatyvių metodų statybinių medžiagų kokybei ir energetiniam efektyvumui užtikrinti.

 

Tyrimų kryptys

Šios krypties moksliniai darbai ir jų rezultatai skirti Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldui tirti ir vertinti.

Šios krypties moksliniai tyrimai ir jų rezultatai skirti kurti naujus ir tobulinti statybinių apdailos medžiagų ilgaamžiškumo po mechaninių ir aplinkos poveikių įvertinimo metodus

Šios krypties moksliniai darbai ir jų rezultatai skirti teritorijų planavimo, kraštovaizdžio formavimo, gyvenamųjų vietovių erdvinės struktūros pokyčių procesams tirti ir vertinti.

Šios krypties moksliniai tyrimai ir jų rezultatai skirti kurti naujus energiškai efektyvių pastatų konstrukcinius sprendinius, analizuoti pagamintos Saulės ir vėjo energijos efektyvaus panaudojimo pastato energinėms reikmėms galimybes ir tobulinti statybinių apdailos medžiagų ilgaamžiškumo po mechaninių ir aplinkos poveikių įvertinimo metodus.

 

Mokslo pasiekimai ir poveikis

Institute atliekami tyrimai reikšmingi statybos inžinerijos mokslui ir eksperimentinei plėtrai, naudojami projektuojant energiškai efektyvius pastatus ir jų inžinerines sistemas, keliant statybos srities specialistų profesinę kvalifikaciją, rengiant statybos srities norminius dokumentus. Instituto mokslinė veikla šiose tyrimų srityse orientuota į ryšių su verslu ir valstybės institucijomis stiprinimą, doktorantų pritraukimą ir skatinimą, bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio partneriais plėtimą ir yra reikšminga šalies ekonominei ir energetinei raidai.

Menotyros krypties moksliniai darbai ir jų rezultatai

Tyrimai prisideda prie sistemingos ir efektyvios kultūros paveldo objektų apskaitos. Atliekami tyrimai pristatomi ne tik tradiciniais moksliniais tekstais, tačiau ir technologiškai pažangiais ir į vartotoją orientuotais elektroniniais sprendiniais. Tai didina žinių apie Lietuvos kultūros paveldą, kraštovaizdžio formavimą, prieinamumą bei kokybę. Taip prisidedama prie Lietuvos ir šalies miestų įvaizdžio formavimo, išnaudojant kultūrinius objektus.

 

Mokslo infrastruktūra ir paslaugos

Laboratorijos

Statybinės fizikos laboratorija

Tyrimų sritys: pastatų energinių savybių ir šilumos mainų pastatuose tyrimai, atsinaujinančios energijos panaudojimo pastatuose tyrimai, pastate arba jo aplinkoje pagamintos Saulės ir vėjo energijos efektyvaus panaudojimo pastato energinėms reikmėms galimybių analizė, energiškai efektyvių pastatų sandarumo užtikrinimo bei šildymo-vėdinimo sistemų efektyvumo didinimo tyrimai (Akreditavimo pažymėjimas LA.01.031; 1 ir 2 priedai, Aktuali akreditavimo sritis).

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Karolis Banionis
e.p. karolis.banionis@ktu.lt


Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija

Tyrimų sritys: dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių, stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių tyrimai (Akreditacijos pažymėjimas Nr. LA.01.012; Aktuali akreditavimo sritis).

Vadovė – vyresnioji mokslo darbuotoja, dr. Milda Jucienė
e.p. milda.juciene@ktu.lt

Centrai

Architektūros istorijos ir paveldo tyrimo centras

Tyrimų sritys: Lietuvos architektūros ir urbanistikos tyrimai, urbanistikos ir teritorijų planavimo bei architektūros procesų šalyje analizė ir jų stebėsena (monitoringas), įstatyminių ir norminių dokumentų rengimas, tobulinimas bei ekspertizės, sukauptos tyrimų medžiagos viešinimas bei sklaida.

Vadovas – vyriausiasis mokslo darbuotojas, dr. Vaidas Petrulis
e.p. vaidas.petrulis@ktu.lt


Teritorijų planavimo centras

Tyrimų sritys: kraštotvarkos, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros tyrimai, metodologinių teritorijų planavimo dokumentų aplinkosaugos ir aplinkos inžinerijos srityse rengimas.

Vadovas – mokslo darbuotojas, dr. Evaldas Ramanauskas
e.p. evaldas.ramanauskas@ktu.lt

Termoizoliacinių (vatos, putplasčio, atspindinčių) medžiagų ir gaminių bandymai
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN ISO 8990:1999)
 • Šilumos laidumo ir šiluminės varžos nustatymas (LST EN 12664:2002; LST EN 12667:2002; LST EN 12939:2002)
 • Šiluminės varžos nustatymas (LST EN 16012:2012+A1:2015 tik atspindintys izoliaciniai gaminiai)
 • Ilgio, pločio ir storio nustatymas (LST EN 822:2013; LST EN 823:2013; LST EN 12085:2013)
 • Stačiakampiškumo nustatymas (LST EN 824:2013)
 • Tankio nustatymas (LST EN 1602:2013)
 • Organinės dalies kiekio nustatymas (LST EN 13820:2004; LST EN 13820:2004/P:2006)
 • Ilgalaikės vandens sugerties panardinus nustatymas (LST EN 12087:2013)
 • Trumpalaikės vandens sugerties iš dalies panardinus nustatymas (LST EN 1609:2013)
 • Lygiagretus paviršiams tempimo stipris (LST EN 1608:2013)
 • Statmenas paviršiams tempimo stipris (LST EN 1607:2013)
 • Stiprio gniuždant nustatymas (LST EN 826:2013)
 • Stiprio lenkiant nustatymas (LST EN 12089:2013)
 • Orinės varžos nustatymas (LST EN 29053:2002)
Kontaktai: Jurga Kumžienė +370 37 350 799, +370 605 32017 jurga.kumziene@ktu.lt
Langų ir durų bandymai
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN ISO 12567-1:2010 (karštosios dėžės metodu); LST EN ISO 12567-1:2010/AC:2011; LST EN ISO 8990:1999)
 • Šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas (LST EN ISO 10077-1; LST EN ISO 10077-2)
 • Pralaidumo orui nustatymas (LST EN 1026; LST EN 12207)
 • Nepralaidumo vandeniui nustatymas (LST EN 1027:2004; LST EN 12208:2002)
 • Atsparumo vėjo apkrovai nustatymas (LST EN 12211:2002; LST EN 12210:2002;
 • LST EN 12210:2002/AC:2003)
 • Atsparumo kartotiniam atidarymui ir uždarymui nustatymas (LST EN 1191:2013 (tik pagal A priedą atveriamiems langams ir H priedą vienverėms pasukamosioms durims); LST EN 12046-1:2004; LST EN 12046-2:2002; LST EN 12217:2015; LST EN 12400:2003; LST EN 14600:2004; LST EN 1634-1:2014)
 • Saugos įtaisų laikomosios gebos nustatymas (LST EN 14609:2004; LST EN 948:2002; LST EN 14351-1:2006+A1:2010)
 • Durų atsparumo įsilaužimui deklaruojamos patikimumo klasės tikrinimas (tik vienverėms pasukamosioms durims) nustatymas (LST EN 1627:2011; LST EN 1628:2011; LST EN 1629:2011; LST EN 1630:2011)
 • (Langas) Atsparumo vertikaliajai apkrovai ir atsparumo statiškam sukimui nustatymas (LST EN 14608:2004; LST EN 14609:2004)
 •  (Durys) Atsparumo vertikaliai apkrovai, atsparumo statiškam sukimui ir atsparumo minkšto ir sunkaus kūno smūgiui nustatymas (LST EN 947:2002; LST EN 948:2002; LST EN 949:2002; LST EN 950:2002 )
 • Oro garso izoliacijos koeficiento nustatymas (LST EN ISO 10140-1:2010; LST EN ISO 10140-1:2010/A1:2012; LST EN ISO 10140-1:2010/A2:2014; LST EN ISO 10140-2:2010; LST EN ISO 10140-4:2010; LST EN ISO 10140-5:2010;LST EN ISO 10140-5:2010/A1:2014;

Kontaktai: Giedrė Šidlauskienė +370 37 350 799; +370 682 73357, giedre.sidlauskiene@ktu.lt

Stiklo ir jo gaminių bandymai
 • Drėgmės skvarbos ilgalaikis bandymas (LST EN 1279-2:2003 (išskyrus C metodą); LST EN 1279-2:2003/P:2012)
 • Šilumos perdavimo koeficiento nustatymas (LST EN 675:2011)
Kontaktai: Birutė Samajauskienė +370 612 85660, birute.samajauskiene@ktu.lt
Pastatų (atitvarų, patalpų) bandymai
 • Akredituotas statinių ar jų dalių garso izoliacijos matavimas
Kontaktai: Dr. Vidmantas Dikavičius +370 618 32558, +370 616 43823, akustika@ktu.lt
 • Akredituotas pastatų sandarumo matavimas (LST EN ISO 9972:2015)
 • Akredituoti termoviziniai tyrimai (LST EN 13187:2000)
Kontaktai: Dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt , Dr. Valdas Paukštys +370 686 26812, valdas.paukstys@ktu.lt
Dažų, lakų, gruntų, polimerbetoninių grindų kompozitų bandymai
 • nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008);
 • paviršiaus išdžiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010);
 • dangų atsparumas drėgnajam šveitimui ir valomumui, dangos storio sumažėjimas po šveitimo ciklų, klasifikavimas (LST EN ISO 11998:2006; LST EN 13300+AC:2004);
 • dengiamoji geba, šviesiųjų dažų apibrėžtos sklidos kontrasto nustatymas, klasifikavimas (LST EN ISO 6504-3:2007; LST EN 13300+AC:2004);
 • dangos kietumas (LST EN ISO 1522:2007);
 • atsparumas skysčiams, panardinimas į vandenį (LST EN ISO 2812-2:2007);
 • atsparumas skysčiams, panardinimas į vandenį (LST EN ISO 2812-2:2007);
 • šildymo poveikio nustatymas (LST EN ISO 3248:2016);
 • adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu (LST EN ISO 2409:2013);
 • dangos (plėvelės) storis (LST EN ISO 2808:2007 metodai 4A, 7C);
 • dangos storis, magnetinis metodas (LST EN ISO 2178:2016);
 • dangų blogėjimo vertinimas, defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas (LST EN ISO 4628-1÷7:);
 • adhezijos bandymas atplėšiant (LST EN ISO 4624:2016);
 • dažų plėvelės blizgesys (LST EN ISO 2813:2015);
 • tankis (LST EN ISO 2811-1:2016 (išskyrus 6.1.2p.));
 • atsparumas dilinimui (LST EN ISO 7784-2:2016).
Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt
Sandarinančių medžiagų ir klijų bandymai
 • nelakiųjų medžiagų kiekis (LST EN ISO 3251:2008);
 • paviršiaus išdžiūvimo trukmė (LST EN ISO 9117-3:2010);
 • sandariklių atsparumas tekėjimui (LST EN ISO 7390:2004);
 • šlyties stipris (LST EN 1373:2015);
 • atlupimo jėga (LST EN 1372:2015).
Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt
Stogo dangų ir gaminių bandymai
 • nutraukimo jėga tempiant (LST EN 12311-1:2003);
 • santykinis pailgėjimas tempiant (LST EN 12311-1:2003);
 • vandens įgeriamumas (LST EN 544:2011 6.4.3);
 • atsparumas plėšimui vinimi (LST EN 12310-1:2002);
 • atsparumas pūslelių atsiradimui (LST EN 544:2011 6.4.5);
 • atsparumas nutekėjimui (LST EN 1110:2011/P:2013);
 • dangos storis (LST EN ISO 2808:2007 metodai 4A, 7C; LST EN 13523-1:2010);
 • lydalinės (cinko) dangos ant juodųjų metalų ploto masė (LST EN ISO 1460:2001);
 • adhezija, bandymas tinklelinių įpjovų būdu (LST EN ISO 2409:2013);
 • šildymo poveikio nustatymas (dengtų polimerais) (LST EN ISO 3248:2016);
 • polimerinės dangos kietumo nustatymas pieštuku (LST EN 13523-4:2014);
 • korozijos bandymai druskos rūke (LST EN ISO 9227:2012 (išskyrus 3.2.3p, 3.2.4p, 5.3p. 5.4p.); LST EN 13523-8:2010 (išskyrus 5.2.2p.));
 • metalinių ir kitų neorganinių  dangų ant metalinio pagrindo korozijos tyrimų metodai (LST EN ISO 10289:2004);
 • pavyzdžių ir gaminių, patikrintų korozijos tyrimais, įvertinimas, dangų blogėjimo vertinimas, defektų skaičiaus bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas (LST EN ISO 4628-1÷7);
 • maksimalus tempimo stipris (LST EN 12311-2:2013);
 • santykinis pailgėjimas (LST EN 12311-2:2013);
 • maksimali plėšimo jėga (LST EN 12310-2:2003);
 • storio ir plotinio tankio nustatymas (LST EN 18492:2010);
 • maksimalus tempimo stipris(LST EN 13859-1:2014 5.26);
 • santykinis pailgėjimas(LST EN 13859-1:2014 5.26).
Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt
Parketo, parketlenčių, grindinių lentų bandymai
 • drėgnis (LST EN 13183-1:2003/AC:2004).
Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt
Statybinių skiedinių bandymai
 • sukibimo stipris (LST EN 1542:2002).
Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt
Medžiagų, gaminių, pastatų ir kiti bandymai
 • storio nustatymas
 • Laidumo vandens garams nustatymas
 • Spinduliavimo geba
 • smūginis bandymas švytuokle
 • langų ir durų kampinių sujungimų stiprio nustatymas
Kontaktai: Giedrė Šidlauskienė giedre.sidlauskiene@ktu.lt
 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų dinaminio standumo nustatymas
 • Smūgio garsą slopinančių medžiagų spūdumo nustatymas
 • Stiklo paketų oro garso izoliacijos rodiklio nustatymas
 • Triukšmo lygio matavimai
Kontaktai: Dr. Vidmantas Dikavičius +370 618 32558, +370 616 43823, akustika@ktu.lt
Bandymai pagal ETAG 004
 • Vandens įgeriamumas
 • Vandens nepralaidumas
 • Atsparumas smūgiui
 • Vandens garų pralaidumas
 • Sukibimo jėga
 • Atsparumas vėjo apkrovai
Kontaktai: Dr. Rosita Norvaišienė +370 603 00508, rosita.norvaisiene@ktu.lt
Tinkų, dažų, lakų, gruntų, glaistų, sandarinančių medžiagų, klijų, hidroizoliacinių medžiagų ir gaminių (šaltų bituminių klijų, bituminių mastikų ir klijų, hidroizoliacinių ritininių dangų), stogų dangų ir gaminių (bituminių čerpių, metalinių banguotų ir plokščių lakštų, metalinių čerpių), grindų, sienų ir lubų dangų (plastikinių sienų ir lubų dailylenčių, laminuotų grindų dangų, parketo, parketlenčių, grindinių lentų), medienos smulkinių ir medienos plaušų plokščių, statybinių skiedinių, sausųjų ir šlapiųjų specialiųjų skiedinių mišinių bandymai
Kontaktai: Dr. Milda Jucienė +370 37 351627, milda.juciene@ktu.lt
Pastatų energinis naudingumas
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas
 • Pastatų projektų energinio naudingumo vertinimas ir modeliavimas
 • Ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimas ir modeliavimas
 • Pastatų konstrukcijų mazgų šiluminių savybių skaičiavimas ir modeliavimas
Kontaktai: Dr. Karolis Banionis +370 682 83532, karolis.banionis@ktu.lt
Teritorijų planavimo paslaugos
 • savivaldybių teritorijų, miestų, miestelių ir kaimų bendrųjų planų bei teritorijų detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas;
 • kraštovaizdžio tvarkymo specialiųjų planų rengimas;
 • rekreacijos organizavimo ir kraštovaizdžio tvarkymo dalių rengimas įvairaus lygio teritorijų planavimo darbuose;
 • rekreacinių, istorinių, memorialinių ir kt. želdynų projektų rengimas;
 • poilsio zonų planavimas;
 • tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas;
 • nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas;
 • teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.
Kontaktai: Dr. Evaldas Ramanauskas +370 698 47 908, evaldas.ramanauskas@ktu.lt
Architektūros istorijos ir paveldo tyrimai
Kontaktai: Dr. Vaidas Petrulis +370 610 39 426, vaidas.petrulis@ktu.lt
Mokymai ir seminarai
 • Naujų pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų ruošimo kursai
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai
Kontaktai: Giedrė Didžgalvienė +370 37 451  351, giedre.didzgalviene@ktu.lt

Bandymo protokolų registras

1. Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų pralaidumo orui (sandarumo) nustatymo pagal LST EN ISO 9972:2015  standarto reikalavimus bandymo protokolų sąrašas

Bandymo protokolo išdavimo data Bandymo protokolo numeris Pastato unikalus numeris Pastato adresas Oro apykaitos pastate rodiklio n50 vertė, 1/h Pastato oro apykaitos matavimo laipsnio rodiklio vertė „n“
2018-05-14 042/SFL/18PD 4400-4978-3431 Medeinos g. 19, Akademijos mstl., Kauno r. 0,98 0,68
2018-05-16 043/SFL/18PD 4400-5007-2090 Medeinos g. 17, Akademijos mstl., Kauno r. 0,96 0,6
2018-06-04 044/SFL/18PD 4400-4815-4934 L. Truikio g. 1, Kaunas 0,54 0,63
2018-06-04 045/SFL/18PD 4400-4712-5416 Varžupio g. 5-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 0,54 0,76
2018-06-04 046/SFL/18PD 4400-4711-8458 Varžupio g. 11-2a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 0,53 0,74
2018-06-04 047/SFL/18PD 4400-4711-8449 Varžupio g. 11-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 0,54 0,73
2018-06-04 048/SFL/18PD 4400-4858-5451 Varžupio g. 9-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 0,48 0,67
2018-06-07 049/SFL/18PD 4400-5030-1807 Savanorių pr. 404A, Kaunas 0,19 0,60
2018-06-25 050/SFL/18PD 4400-4721-0777 Varžupio g. 3-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,56 0,72
2018-06-25 051/SFL/18PD 4400-4977-3046 Užnerio g. 55A, Kaunas 0,96 0,58
2018-06-25 052/SFL/18PD 4400-4981-7652 Užnerio g. 55, Kaunas 0,58 0,76
2018-06-25 053/SFL/18PD 4400-4712-5664 Varžupio g. 7-1A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,44 0,81
2018-07-02 054/SFL/18PD 4400-4778-5580 Apuolės g. 12A, Kaunas 0,95 0,72
2018-07-03 055/SFL/18PD 4400-4778-7786 Apuolės g. 12B, Kaunas 0,70 0,68
2018-07-31 056/SFL/18PD 4400-4817-6292 Pakaunės g. 15b, Kaunas 0,64 0,73
2018-07-31 057/SFL/18PD 4400-4817-6305 Pakaunės g. 15a, Kaunas 0,62 0,70
2018-07-31 058/SFL/18PD 4400-4817-6316 Pakaunės g. 15, Kaunas 0,63 0,80
2018-07-09 059/SFL/18PD 4400-4712-5686 Varžupio g. 7-3A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,44 0,72
2018-07-11 060/SFL/18PD 4400-4844-5716 J. Basanavičiaus g. 108B, Utena 0,44 0,51
2018-07-20 061/SFL/18PD 5292-0015-2012 J. Biliūno g. 21, Kačerginė, Kauno r. 0,95 0,62
2018-07-20 062/SFL/18PD 4400-5038-8724 Varžupio g. 17-1A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,48 0,63
2018-07-27 063/SFL/18PD 4400-0152-5793 Draugystės g. 15, Kaunas 0,97 0,63
2018-07-30 064/SFL/18PD 4400-4688-3698 V. Krėvės pr. 57B, Kaunas 0,3 0,68
2018-08-13 065/SFL/18PD 4400-4764-9401 Eglių g. 1, Ilgakiemio k., Kauno r. sav. 0,10 0,75
2018-08-13 066/SFL/18PD 4400-4712-5520 Varžupio g. 13-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 0,47 0,69
2018-08-16 067/SFL/18PD 4400-4601-5694 Varpo g. 14-3A2b, Šakių k., Domeikavos sen., Kauno r. sav. 0,87 0,74
2018-08-14 068/SFL/18PD 4400-5057-8808 Gelmės g. 1, Kaunas 0,98 0,79
2018-08-16 069/SFL/18PD 4400-4850-6967 A. Pranckevičiaus g. 12, Narsiečių k., Kauno r. sav. 0,99 0,65
2018-08-17 070/SFL/18PD 4400-1045-6450 Žuvėdrų g. 24, Užliedžių k., Kauno r. 0,97 0,77
2018-09-03 072/SFL/18PD 4400-4566-6713 Vėrupės g. 1, Babtai, Kauno r. 0,28 0,66
2018-09-05 073/SFL/18PD 4400-4766-6888 Laisvės g. 10, Jonava 0,78 0,74
2018-09-10 074/SFL/18PD 4400-4850-6934:9011 Kalvarijos g. 171-1, Kaunas 0,72 0,72
2018-10-02 075/SFL/18PD 4400-5076-5676 Varnių g. 41, Kaunas 0,33 0,59
2018-10-04 076/SFL/18PD 4400-4642-1678 S. Žukausko g. 11, Ramučių k., Kauno r. 0,20 0,70
2018-10-04 077/SFL/18PD 4400-5065-2316 Laumių g. 20, Kaunas 0,57 0,72
2018-10-04 078/SFL/18PD 4400-4691-3953 Vyturių g. 1, Užliedžių k., Kauno r. 0,98 0,69
2018-10-08 079/SFL/18PD 4400-4958-9890:4709 Pieštvės g. 2E-1, Kaunas 0,61 0,74
2018-10-11 080/SFL/18PD 4400-4958-9902:4710 Pieštvės g. 2E-2, Kaunas 0,59 0,66
2018-10-10 081/SFL/18PD 4400-4617-6170 Normundo Valterio g. 7b, Narsiečiai, Kauno r. 0,98 0,86
2018-10-11 082/SFL/18PD 4400-5010-2594 Varžupio g. 9-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,60 0,76
2018-10-11 083/SFL/18PD 4400-4712-5675 Varžupio g. 7-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,59 0,72
2018-10-11 084/SFL/18PD 4400-4712-5420 Varžupio g. 5-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,45 0,79
2018-10-11 085/SFL/18PD 4400-5010-7310:1394 A. Pranckevičiaus g. 6-1, Narsiečių k., Kauno r. 0,60 0,70
2018-10-30 086/SFL/18PD 4400-4767-7772 V. Dautarto g. 15c, Šilelio k., Raudondvario sen., Kauno r. 0,88 0,68
2018-10-31 087/SFL/18PD 4400-4760-6246 Marių g. 67T, Kaunas 0,91 0,71
2018-10-31 088/SFL/18PD 4400-5116-2462 Birutės g. 16, Daukšių k., Kėdainių r. 0,64 0,66
2018-11-05 089/SFL/18PD 4400-4773-9733 Mokyklos g. 96, Birštonas 0,99 0,67
2018-11-06 090/SFL/18PD 4400-5041-0267 Varžupio g. 25-2A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,6 0,75
2018-11-13 091/SFL/18PD 4400-4760-5905 Marių g. 67B, Kaunas 0,98 0,72
2018-11-15 092/SFL/18PD 4400-4785-7249 Ežero g. 7A, Lentvaris, Vilniaus r. 0,29 0,75
2018-11-14 093/SFL/18PD 4400-4500-9406 Švelnių g. 27, Kaunas 0,89 0,55
2018-11-14 094/SFL/18PD 4400-4601-4759 Varžupio 2-oji g. 6, Akademija, Kauno r. 0,97 0,55
2018-11-19 095/SFL/18PD 4400-4662-8006 Veiverių g. 144C, Kaunas 0,61 0,77
2018-11-27 096/SFL/18PD 4400-4679-6847 Kretingos g. 23, Palanga 0,22 0,63
2018-11-27 097/SFL/18PD 4400-4711-2810 Suvalkų g. 22, Smiltynų 1k., Kauno r. 0,68 0,73
2018-11-27 098/SFL/18PD 4400-4832-5171 Smilgų g. 1, Teleičių k. Garliava, Kauno r. 0,89 0,66
2018-11-27 099/SFL/18PD 4400-4790-3530 B. Brazdžionio g. 21, Kaunas 0,16 0,68
2018-11-28 100/SFL/18PD 4400-5079-4768 Aviacijos g. 2, Karmėlava, Kauno r. 0,38 0,60
2018-11-28 101/SFL/18PD 4400-5138-2190 Oro parko g. 2, Sergeičikų 1 k., Karmėlavos sen., Kauno r. 0,11 0,73
2018-12-03 102/SFL/18PD 4400-4615-2078 Saltoniškių g. 7, Vilnius 0,40 0,69
2018-12-10 103/SFL/18PD 4400-4993-5602 Šėtos g. 17, Kaunas 0,78 0,61
2018-12-10 104/SFL/18PD 4400-5157-4094 Vytauto g. 152, Karmėlavos sen., Kauno r. 0,77 0,74
2018-12-10 105/SFL/18PD 4400-5010-4595 Veiverių g. 142, Kaunas 0,93 0,66
2018-12-11 106/SFL/18PD 4400-4639-4792 Nartavos g. 15, Kaunas 1,29 0,71
2018-12-11 107/SFL/18PD 4400-4639-4805 Nartavos g. 15a, Kaunas 1,17 0,74
2018-12-14 108/SFL/18PD 4400-4977-2892 Užnerio g. 57a, Kaunas 0,79 0,67
2018-12-14 109/SFL/18PD 4400-4992-6847 Užnerio g. 57, Kaunas 0,97 0,73
2019-12-17 110/SFL/18PD 4400-4832-5182 Smilgų g. 3, Teleičių k. Garliava, Kauno r. 0,83 0,66
2018-12-18 111/SFL/18PD 4400-4931-6478:9827 Gynios g. 13B-1, Kaunas 0,81 0,84
2019-01-07 001/SFL/19PD 4400-5014-0848 Fredos g. 2, Biruliškių k., Karmėlavos sen., Kauno r. 0,11 0,54
2019-01-11 002/SFL/19PD 4400-5045-3077:8406 Vieversių g. 5-2, Kaunas 0,32 0,70
2019-01-11 003/SFL/19PD 4400-5045-3066:8405 Vieversių g. 5-1, Kaunas 0,91 0,64
2019-01-11 004/SFL/19PD 4400-4931-6489:9828 Gynios g. 13B-2, Kaunas 0,60 0,72
2019-01-17 005/SFL/19PD 4400-5038-8798 Varžupio g. 23-1A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,57 0,74
2019-01-09 006/SFL/19PD 4400-4870-4709 Dubysos g. 12, Klaipėda 0,52 0,63
2019-01-17 007/SFL/19PD 4400-4655-4176 Gerosios auros g. 14, Kaunas 1,21 0,82
2019-01-24 008/SFL/19PD 4400-5010-7321:1395 A. Pranckevičiaus g. 6-2, Narsiečių k., Kauno r. 0,90 0,65
2019-01-22 009/SFL/19PD 4400-5063-2956 Forto g. 8, Alytus 0,17 0,64
2019-01-28 010/SFL/19PD 4400-5045-3111:8409 Vieversių g. 5C-1, Kaunas 0,54 0,69
2019-01-28 011/SFL/19PD 4400-5045-3099:8408 Vieversių g. 5B-2, Kaunas 0,69 0,69
2019-01-28 012/SFL/19PD 4400-5041-0501:5445 Vieversių g. 5D-1, Kaunas 0,50 0,72
2019-03-25 013/SFL/19PD 4400-5173-2624 Forto g. 8-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. sav. 0,86 0,69
2019-02-05 014/SFL/19PD 4400-5041-0189 Varžupio g. 15-1a2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,53 0,80
2019-02-06 015/SFL/19PD 4608-0008-0147 Gervių takas 7, Guldynų k., Užusalių sen., Jonavos r. 0,67 0,70
2019-02-05 016/SFL/19PD 4400-4941-0213:2712 Bernatonių g. 6B-1, Kaunas 0,97 0,99
2019-02-05 017/SFL/19PD 4400-4941-0246:2713 Bernatonių g. 6B-2, Kaunas 0,97 0,94
2019-02-11 018/SFL/19PD 4400-1225-2349 Erdvės g. 47, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno r. 0,68 0,67
2019-02-19 019/SFL/19PD 4400-5017-7840 Varžupio g. 9-3A2b, Akademijos mstl., Kauno r. 0,57 0,57
2019-02-19 020/SFL/19PD 4400-5167-4874 Miškų g. 14A, Varėna 1,23 0,63
2019-02-21 021/SFL/19PD 4400-5045-3122:8410 Vieversių g. 5C-2, Kaunas 0,34 0,67
2019-02-21 022/SFL/19PD 4400-5065-8710 Pienių g. 34B, Domeikava, Kauno r. 0,99 0,68
2019-02-26 023/SFL/19PD 4400-5047-5020 Dagilių g. 2, Domeikavos k., Kauno r. 0,98 0,90
2019-03-08 024/SFL/19PD 4400-4784-6044 Aguonų g. 8D, Vilnius 0,58 0,67
2019-03-12 025/SFL/19PD 4400-4784-6055
4400-4784-6088
Aguonų g. 8B, Vilnius
Aguonų g. 8C, Vilnius
0,54 0,67
2019-03-08 026/SFL/19PD 4400-4784-6077 Aguonų g. 8A, Vilnius 0,58 0,68
2019-03-12 027/SFL/19PD 4400-4784-6111 Aguonų g. 8E, Vilnius 0,64 0,69
2019-03-13 028/SFL/19PD 4400-4956-3248 Vanago g. 2, Sergeičių II k., Kauno r. 0,74 0,65
2019-03-18 029/SFL/19PD 4400-5045-3088:8407 Vieversių g. 5B-1, Kaunas 0,60 0,79
2019-03-18 030/SFL/19PD 4400-5045-3044:8404 Vieversių g. 5A-2, Kaunas 0,61 0,70
2019-03-22 031/SFL/19PD 1095-9011-3014 Mokyklos g. 2, Vilnius 0,41 0,68
2019-03-22 032/SFL/19PD 4400-4586-3889 Šėtos g. 17A, Kaunas 0,93 0,68
2019-03-22 033/SFL/19PD 4400-5038-8735 Varžupio g. 17A, Akademijos mstl., Kauno r. 0,46 0,76
2019-03-25 034/SFL/19PD 4400-5001-8696 Pienių g. 37, Užliedžių k., Kauno r. 4,24 0,66
2019-03-25 035/SFL/19PD 4400-5186-7439 Ateities pl. 2V, Kaunas 1,50 0,65
2019-03-27 036/SFL/19PD 4400-5132-4784 Tolivardžių g. 60, Kaunas 0,51 0,69
2019-03-27 037/SFL/19PD 4400-2873-1140 Pakaunės g. 43, Kaunas 0,69 0,72
2019-04-04 038/SFL/19PD 4400-5041-0256 Varžupio g. 25, Akademijos mstl., Kauno r. 0,33 0,83
2019-04-10 039/SFL/19PD 4400-5160-3837:6547 Vaidoto g. 4A-1, Kaunas 0,59 0,64
2019-04-10 040/SFL/19PD 4400-5160-3848:6548 Vaidoto g. 4A-2, Kaunas 0,60 0,60
2019-04-10 041/SFL/19PD 4400-5160-3804:6545 Vaidoto g. 4-1, Kaunas 0,58 0,65
2019-04-10 042/SFL/19PD 4400-5160-3815:6546 Vaidoto g. 4-2, Kaunas 0,59 0,70
2019-04-15 043/SFL/19PD 4400-5177-6712 Žarijų g. 6, Vilnius 0,19 0,71
2019-04-29 044/SFL/19PD 4400-5055-1889 Forto g. 7, Akademijos mstl., Kauno r. 0,56 0,75
2019-04-29 045/SFL/19PD 4400-4772-7964 Fabriko g. 46A, Jonava 0,19 0,66
2019-04-30 046/SFL/19PD 4400-5120-8163:9826 K. Sprangausko g. 45-1, Kaunas 0,96 0,76
2019-05-06 047/SFL/19PD 4400-0912-7195 Knygnešių g. 70-2, Kaunas 0,97 0,62
2019-05-20 048/SFL/19PD 4400-4968-8899 Karvelių g. 4, Bajorų k., Kauno r. 1,80 0,67
2019-06-25 049/SFL/19PD 4400-5191-9936 Baltraus Martišiaus g. 2, Narsiečių k., Kauno r. 0,65 0,74
2019-06-28 050/SFL/19PD 4400-5234-4839 Gerosios Auros g. 21, Kaunas 0,66 0,66
2019-06-26 051/SFL/19PD 4400-5120-8174:9827 K. Sprangausko g. 45-2, Kaunas 0,85 0,71
2019-06-25 052/SFL/19PD 1096-3014-5018 Santariškių g. 14, Vilnius 0,72 0,57
2019-07-02 053/SFL/19PD 4400-5142-6874 Dubysos g. 25A, Klaipėda 0,21 0,63
2019-07-08 054/SFL/19PD 4400-5244-6094 P. Skardžiaus g. 79, Kaunas 0,59 0,73
2019-07-08 055/SFL/19PD 4400-4874-8849 P. Skardžiaus g. 77, Kaunas 0,27 0,67
2019-07-08 056/SFL/19PD 4400-4874-8838 P. Skardžiaus g. 77A, Kaunas 0,49 0,75
2019-07-10 057/SFL/19PD 4400-5041-9820 Varžupio g. 19, Akademijos mstl., Kauno r. 0,33 0,68
2019-07-10 058/SFL/19PD 4400-5064-4814 Liuksemburgo aklg. 31, Kaunas 0,29 0,55
2019-07-10 059/SFL/19PD 4400-4769-3376 Suopių g. 21, Žemaitkiemio k., Kauno r. 0,96 0,82

 

2. Laboratorijos išduotų akredituotų pastatų garso klasifikavimo protokolų pagal STR 2.01.07:2003 reikalavimus sąrašas

 

Protokolo išdavimo data Protokolo numeris Pastato unikalus numeris Pastato adresas Nustatyta pastato vidaus aplinkos garso klasė
2018-05-10 18015-N1812 4400-3478-5162 E. Volterio g. 139, Kaunas C
2018-07-11 18016-N1813 4400-4119-9882 Akacijų g. 9B, Noreikiškių k., Kauno r. C
2018-07-11 18017-N1814 4400-3143-0001 Pievų g. 5, Ringaudai, Kauno r. C
2018-07-17 18018-N1815 4400-4244-6892 Liepų g. 17A, Ringaudai, Kauno r. C
2018-08-07 18019-N1816 4400-4858-0787 Suopių g. 16E, Žemaitkiemio k., Kauno r. B
2018-08-24 18020-N1817 5296-9028-4014 Romainių g. 28, Kaunas C
2018-09-10 18021-N1818 4400-5053-2993 Tujų g. 8, Giraitė, Kauno r. C
2018-09-27 18023-N1819 4400-4227-0528 Vienožinskio g. 68E, Kaunas C
2018-11-19 18029-N1820 1995-5019-9010 Minties rato g. 28, Kaunas C
2018-11-30 18030-N1821 4400-4862-6577 Suopių g. 14E, Žemaitkiemio k., Kauno r. C
2018-12-04 18031-N1822 4400-4639-4792 Nartavos g. 15, Kaunas C
2018-12-04 18031-N1823 4400-4639-4805 Nartavos g. 15A, Kaunas C
2018-12-20 18033-N1824 4400-4227-0517 J. Vienožinskio g. 68, Kaunas C
2019-04-10 19004-N1901 4400-5204-2325 Karmėlavos g. 26, Neveronių k., Kauno r. C
2019-05-03 19007-N0902 4400-5207-5860 Varpų g. 4B, Klaipėda C
2019-05-07 19009-N1903 4400-5209-7859 Avirio g. 7, Miriniškių k., Kauno r. C
2019-05-15 19011-N1904 4400-4718-6361 Bajorkiemio g. 2, Žemaitkiemio k., Kauno r. C
2019-07-12 19014-N1905 4400-4691-3897 Studentų g. 53, Kaunas C
2019-07-18 19013-N1906 4400-4586-3845 Šėtos g. 17, Kaunas C
2019-07-18 19013-N1907 4400-4586-3889 Šėtos g. 17A, Kaunas C

KTU Atviros prieigos centras

Instituto mokslininkų sukurti technologiniai sprendimais padedame mūsų užsakovams spręsti technologines problemas. Bendradarbiavimas su užsakovais vyksta vykdant veiklas nuo paprastų užsakymų ir pirmųjų testų iki bendrų mokslinių tyrimų ir plėtros projektų. Kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais.

Paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą.

Plačiau

Projektai

Architektūros ir statybos institutas

 

Technologiniai sprendimai

 • Statybinių ir kitų medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.
 • Langų akustinių savybių taikomieji tyrimai ir parametrai produktui kurti ir vertinti
 • Pastatų šiluminio nevienalytiškumo ilginiuose šiluminiuose tilteliuose savybių taikomieji tyrimai ir parametrai pastato šiluminėms savybėms vertinti
 • Pastato konstrukcijų sandarumo savybių taikomieji tyrimai pastato infiltracijos prognozavimo vertinimui
 • Teritorijų planavimo norminių dokumentų projektų rengimas.
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų rengimas ir paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas.
 • Istoriniai Lietuvos architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai (XIX-XX a. architektūra, sakralinė architektūra, etninė lietuvių bei Lietuvos etninių bendrijų architektūra).
 • Statybinių apdailos ir kompozicinių medžiagų fizikinių mechaninių savybių taikomieji tyrimai, rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.
 • Metalinių dangų, profiliuotų ir lygių plieno lakštų fizikinių mechaninių savybių, atsparumo korozijai taikomieji tyrimai, tyrimų rezultatai ir parametrai produktui kurti ir vertinti.
 

Reikšmingiausios publikacijos

Investigation of microbubble cavitation-induced calcein release from cells in vitro. Maciulevičius, Martynas; Tamošiūnas, Mindaugas; Jakštys, Baltramiejus; Jurkonis, Rytis; Venslauskas, Mindaugas Saulius; Šatkauskas, Saulius. Ultrasound in medicine and biology. New York, NY : Elsevier. ISSN 0301-5629. eISSN 1879-291X. 2016, vol. 42, iss. 12, p. 2990-3000.

Acoustic estimation of resonance frequency and sonodestruction of sonoVue microbubbles. Jurkonis, Rytis; Lamanauskas, Nerijus; Šatkauskas, Saulius. Archives of ccoustics. Warszawa : Polish Academy of Sciences. ISSN 0137-5075. eISSN 2300-262X. 2015, vol. 40, iss. 3, p. 293-300.

Innovative alternative solar thermal solutions for housing in conservation-area sites listed as national heritage assets. Energy and Buildings 89 (2015) 123–131.; C. Cristofari, R. Norvaisiene, J.L. Canaletti, G. Notton.

Comparison of sound insulation of windows with double glass units. Miškinis, Kęstutis; Dikavičius, Vidmantas; Bliūdžius, Raimondas; Banionis, Karolis. // Applied acoustics. Oxford: Elsevier. ISSN 0003-682X. 2015, vol. 92, p. 42-46. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Direct]. [IF: 1,024; AIF: 1,741; IF/AIF: 0,588; Q2; 2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016)]. [Indėlis: 0,250]

Investigation of the wettability of the hydrophobic textile after mechanical treatments. Sacevičienė, Virginija; Jucienė, Milda; Bieliūnienė, Violeta; Čepauskienė, Vitalija; Urbelis, Virginijus. // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-6046. 2015, vol. 64, issue 1S, p. 118-12

Influence of heat transfer material on the deformability of knitted fabrics. Masteikaitė, Vitalija; Sacevičienė, Virginija; Kopbajeva, Elmira; Nurjasarova, Maira. // International Journal of Clothing Science and Technology. 2015, vol. 27, issue 2, p. 191-206.

Dringelis, Liucijus AlbertasRamanauskas, EvaldasSteponaitytė, Nijolė. Lietuvos miestų, miestelių ir kaimų erdvinės struktūros savitumo nustatymas ir jo išsaugojimas : mokslo studija / Kauno technologijos universitetas. Architektūros ir statybos institutas. Kaunas : Technologija, 2015. 484 p. ISBN 9786090211960. [M.kr. 03H].

Bertašiūtė, Rasa; Karvelytė-Balbierienė, Vilma; Pakštalis, ArvydasPetrulis, VaidasRudokas, Kastytis. Lietuvos tarpukario architektūrinis palikimas: materialumo ir nematerialumo dermė : mokslo monografija / Kauno technologijos universitetas ; sudarytojas Vaidas Petrulis. Kaunas : Technologija, 2015. 222 p. ISBN 9786098071092. [M.kr. 03H].

Butkus, Tomas S.; Safronovas, Vasilijus; Petrulis, Vaidas. Klaipėdos urbanistinė raida, 1945-1990 : kolektyvinė monografija / Vilniaus dailės akademijos Urbanistikos architektūros ir dizaino institutas ; sudarytojai: Tomas S. Butkus, Vasilijus Safronovas. Vilnius : Vario burnos, 2015. 392 p. ISBN 9786099546469. [M.kr. 03H].

KTU Architektūros ir statybos instituto mokslinė darbuotoja Virginija Sacevičienė 2017 m. lapkričio 3 – 10 dienomis stažavosi Italijos universiteto (Politecnico di Milano) Architektūros, statybos ir inžinerinių konstrukcijų katedros (Department architecture, Built and Construction engineering) akredituotoje laboratorijoje (TEXTILES HUB Laboratory on Textile materials and Polymers at POLIMI). Galimybė mokslininkei stažuotis ir įgyti vertingos patirties atsirado laimėjus Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos skelbtą konkursą.

Kontaktai

Instituto direktorius Raimondas Bliūdžius

Projektų srities vadovė Inga Blažytė

Vyriausiasis administratorius Giedrė Didžgalvienė

Technologijų perdavimo projektų vadovas Paulius Kozlovas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku