Architektūros ir statybos institutas

Instituto veiklos pagrindą sudaro moksliniai tyrimai, nacionaliniai ir tarptautiniai projektai bei MTEP paslaugos architektūros ir urbanistikos, paveldo, teritorijų planavimo ir kraštovaizdžio darnios plėtros, pastatų energetinių savybių ir šilumos mainų pastatuose, statybinių medžiagų ir gaminių savybių bei ilgaamžiškumo srityse.

Rask studijas

Misija

Aukšto lygio architektūros, kraštotvarkos ir statybos inžinerijos moksliniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai, dalyvavimas universiteto studijų procese, darnią šalies mokslo, ūkio ir kultūros raidą formuojanti švietėjiška ir ekspertinė veikla

 

Vizija

Modernus, kvalifikuotus tyrėjus vienijantis institutas, aprūpintas išskirtine technine įranga sudėtingiems tyrimams atlikti, vykdantis nacionalinius bei tarptautinius mokslo projektus ir šalies bei užsienio verslo subjektų bei organizacijų užsakomuosius MTEP darbus ir paslaugas

 

Vertybės

Atsakingumas
Atsakingai vykdyti mokslinius tyrimus ir MTEP užsakomuosius darbus, publikuoti jų rezultatus. Efektyvumas
Nuolat siekti instituto ir jo padalinių veiklą aukštų mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatų.

Ekspertiškumas
Nuolat tobulėti siekiant būti savo sričių ekspertais.

Institutas turi ilgametes darbo tradicijas, yra gerai žinomas tarp šalies organizacijų, ūkio subjektų bei užsienyje. Mokslinės veiklos ir eksperimentinių tyrimų kryptys nukreiptos į šalies mokslo, ūkio ir kultūros poreikius. Yra pakankamai šiuolaikiška mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros materialinė bazė, kvalifikuoti mokslo ir inžineriniai darbuotojai.

Architektūros ir statybos institutas įkurtas 1956 m., o nuo 2010 m. jis buvo prijungtas prie KTU. Per visą veiklos laikotarpį instituto darbai buvo orientuoti į Lietuvos mokslo, kultūros ir ūkio poreikius. Institutas yra gerai žinomas tarp šalies organizacijų, ūkio subjektų, bei užsienyje.

Tyrėjai

Dr. Raimondas Bliūdžius

Direktorius

Inga Leonavičienė

Projektų srities vadovė

Dr. Karolis Banionis

Laboratorijos vadovas

Dr. Milda Jucienė

Laboratorijos vadovė

Dr. Vaidas Petrulis

Centro vadovas

Cookie Policy (US)

Dr. Evaldas Ramanauskas

Centro vadovas

Įvykiai

 

Partneriai ir bendradarbiavimas