NRG5 seminaras balandžio mėnesį

Svarbiausios | 2020-03-06
   

2020 m. balandžio mėnesį KTU Architektūros ir statybos institute (adresas Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas) numatomi 1 dienos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-767 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO programos turinys

Eil.

Nr.

Tema Paskaitos trukmė, val.
1. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos NRG5 ypatumai ir darbo su šia programa specifika 2
2. Pagrindinės priežastys, nulemiančios skaičiavimo rezultatų su NRG4 ir NRG5 programomis skirtumą. Programos NRG5 įvesties duomenų ryšys su skaičiavimo rezultatais. Klaidų įvedant duomenis apie pastatą į  programą NRG5 įtaka pastatų energinio naudingumo skaičiuojamiesiems rodikliams 1
3. Rekuperatorių bandymų sąlygos pagal EN standartų reikalavimus ir rekuperatorių efektyvumo vertinimas sertifikuojant pastatus pagal gamintojo deklaruojamas rekuperatorių efektyvumo savybes 1
4. Pastatų, pastatytų pagal nuo 1992 iki 2005 metų galiojusius normatyvų reikalavimus, sertifikavimo savitumai.  Teisės aktų reikalavimai pastatų atitvarų šiluminėms savybėms nuo 1992 iki 2005 metų 1
5. Reikalavimų pastatų sandarumui pasikeitimai nuo 2019 m. vasario 1 d. ir šių reikalavimų įgyvendinimas sertifikuojant pastatus 1
6. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo specialistų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į klausimus 1

Bendra mokymų trukmė, val.:

7 val.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programa apima Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ nustatytų naujų reikalavimų pastatų energiniam naudingumui taikymo pastatų energiniam naudingumui sertifikuoti praktinius ir teorinius klausimus bei praktinius mokymus dirbti su kompiuterine programa NRG5.

Mokymų metu taip pat bus analizuojamos dažniausiai ekspertų daromos klaidos ir atsakyta į klausimus apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metu kylančius neaiškumus.

Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 125 eurai.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, turi kreiptis į Giedrę Didžgalvienę: giedre.didzgalviene@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51.