Pastatų renovavimo patirtį apibendrins baigiamajame renginyje

Bendruomenė | 2022-10-21

2022 m. spalio 27 d. KTU ASI mokslininkai dalyvaus baigiamojoje konferencijoje „Rehabilitation in Europe: Renovation Wave and NextGenerationEu“, kurioje bus apibendrinami 36 mėnesių trukmės projekto „Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje“ rezultatai. Pranešimus apie medinių pastatų renovacijos galimybes skaitys KTU ASI mokslo darbuotojai prof. dr. Raimondas Bliūdžius ir dr. Rasa Bertašiūtė.

Projektas yra finansuotas pagal Europos Sąjungos programą ERASMUS+KA2: Strateginė partnerystė aukštojo mokslo srityje. Projektu siekiama sumažinti ir panaikinti atotrūkį tarp švietimo pasiūlos ir socialinės tikrovės. Juo siekiama apibrėžti naują profesinį „Pastatų renovacijos eksperto“ profilį ir sukurti homogeniškas mokymo programas, kurios būtų paruoštos šių ekspertų rengimui aukštojo mokslo sistemoje. Taip pat pagerinti specializuotą mokymą ir padaryti statybų sektorių patrauklesnį jauniems universitetų studentams.

Projektą vykdo Katalonijos politechnikos universitetas (UPC, Ispanija, koordinatorius), Palermo universitetas (UNIPA, Italija), Kipro universitetas (UNICY, Kipras), Kauno technologijos universitetas (KTU, Lietuva), asociacija „RehabiMed“, Europos studijų ir iniciatyvų centras (CESIE), Europos statybų ekspertų asociacija (AEEBC).

Sukurtas internetinis kursas

„Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje“  projekto metu buvo sukurtas 4 dalių internetinis kursas (MOOC), kuriuo siekiama užpildyti žinių atotrūkį, esantį tarp daugumos Europos universitetų siūlomų aukštojo mokslo žinių ir praktinių kompetencijų, reikalingų pastatų renovacijos sektoriuje. Vieną, iš 4 dalių internetinio mokymo kursų, sukūrė KTU ASI mokslo darbuotojai.

KTU ASI parengtame internetiniame mokymo kurse „Medinės architektūros paveldas kaip atsinaujinantis vietos plėtros šaltinis“ klausytojai supažindinami su medinės architektūros priežiūros ir tvarkybos problematika. Kurse pateikiama išsami medinio architektūros paveldo atnaujinimo analizė (tiek vertės, tiek technologijų požiūriu), derinant paveldosaugos reikalavimus su šiuolaikiniais poreikiais ir techninėmis galimybėmis. Šis kursas skirtas studentams, pastatų renovacijos profesionalams, dirbantiems su medinių pastatų paveldu, taip pat medinių pastatų savininkams ar valdytojams.

Projekto vadovė, KTU ASI vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rasa Bertašiūtė sako, jog kursas parengtas atsižvelgus į šiuolaikinėje paveldosaugoje pasigendamą tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir visų suinteresuotų šalių bendrų sprendimų poreikį. Atsižvelgiant į kylančias medinio paveldo renovacijos problemas, siekiame perteikti tarpdisciplininę tarptautinę praktiką, kuri padeda surasti medinės architektūros atnaujinimo alternatyvas, įvertinant turimus išteklius, aplinkos veiksnius, technologijų tinkamumą ir jų taikymo galimybes.

Dėmesys medinio architektūros paveldo renovacijos problematikai

Pasak dr. R. Bertašiūtės, pastaraisiais metais Europoje daug kalbama apie klimato atšilimą, atsinaujinančio energijos išteklių paiešką ir taupų jų vartojimą, todėl tvarus gyvenimo būdas tampa visų siekiu. Mediniai namai tampa vėl madingi, nes atitinka tvarumo lūkesčius, yra statomi iš švarios ir atsinaujinančios statybinės medžiagos – medienos, kurios tradicinės apdirbimo technologijos yra draugiškos gamtai ir žmogui, o tradicinė statyba yra tvarumo etalonas mūsų klimato zonoje.

Mokslininkės pastebėjimu, įsigijus seną medinį namą savininkams dažnai kyla klausimų nuo ko pradėti jį tvarkyti. Medinių namų priežiūra kelia iššūkių tiek savininkams, tiek juos renovuojantiems specialistams, neretai pritrūkstama žinių apie medinių pastatų priežiūrą, tvarkybą, keliamus paveldosaugos reikalavimus ir kultūrinę reikšmę. Šiame kurse nagrinėjama rentinių pastatų tvarkyba, kurios specifika įtvirtinta tarptautiniuose dokumentuose, pateikiama medinės architektūros paveldo tvarkybos analizė, atsižvelgiant į paveldo vertę, šiuolaikinius paveldosaugos reikalavimus ir galimus pritaikyti technologinius sprendimus.

Kursą sudaro 6 moduliai, kurių metu visi norintieji galės susipažinti su medinių pastatų anatomija ir diagnostika, restauravimu, renovavimu, tradicinių, inovatyvių medžiagų ir technologinių sprendimų suderinamumo galimybėmis. Dr. Rasos Bertašiūtės įsitikinimu, tai tik pradžia, sieksime skirtingų sričių specialistų dialogo, bendrų sprendimų paieškų ir plataus tarpinstitucinio bendradarbiavimo.

Nuoroda į internetinius kursus: https://mooc.upc.edu/

Daugiau informacijos apie projektą: https://smart-rehabilitation.eu/

KTU Architektūros ir statybos instituto darbuotojų grupė prof. dr. Raimondas Bliūdžius, projekto vadovė dr. Rasa Bertašiūtė, dr. Brigita Tranavičiūtė, dr. Jurga Kumžienė nuo 2019 m. lapkričio 4 d. vykdo programos Erasmus+ KA2 veiklos projektą 2019-1-ES01-KA203-065657 Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje (angl. Innovating professional skills for existing building sector). Projekto trukmė 3 metai. Smart Rehabilitation 3.0 projektas palaiko bendrą ERASMUS+ KA2 programos tikslą sujungdamas keturis universitetus ir tris organizacijas bendradarbiauti kuriant naują programą, skirtą tobulinti statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžius.