Dėl Architektūros ir statybos instituto notifikavimo

Svarbiausios | 2022-02-10

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. D1-6 „Dėl Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytas sritis ir funkcijas“ ir Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“, 17 punktu, yra patvirtinta Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto kompetencija vykdyti notifikuotosios įstaigos veiklą pagal akreditavimo pažymėjime Nr. LA.01.031 patvirtintą akreditavimo sritį.

Išsamesnės informacijos apie minėtos įstaigos notifikavimą galite rasti adresu https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notification.html&ntf_id=316236&version_no=3