Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai

Seminaras

Kvalifikacijos kėlimo kursų data, laikas: 2022 m. gegužės 18 d. (trečiadienis), 9:00 – 16:30 val.

Kvalifikacijos kėlimo kursų vykdymo forma: nuotolinis mokymas, tiesioginės transliacijos būdu.

(Pastaba. Mokymai bus organizuojami ir vykdomi nuotoliniu (tiesioginės transliacijos) būdu, naudojantis interaktyvia komunikacijos platforma Zoom (https://zoom.us/) ir vadovaujantis nuotoliniu būdu  vykdomų kvalifikacijos tobulinimo mokymų Taisyklės)

Kvalifikacijos kėlimo kursai vykdomi pagal LR Aplinkos ministro 2020 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-462 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą.

Kvalifikacijos kėlimo kursų turinys:

Eil.

Nr.

Pranešimo tema Pranešimo trukmė, val.
1 Rekuperatorių bandymų sąlygos pagal EN standartų reikalavimus ir rekuperatorių efektyvumo vertinimas sertifikuojant pastatus pagal gamintojo deklaruojamas rekuperatorių efektyvumo savybes 1
2 Reikalavimų pastatų sandarumui pasikeitimai nuo 2019 m. vasario 1 d. ir šių reikalavimų įgyvendinimas sertifikuojant pastatus 0,5
3 Duomenų apie atitvaras tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų suvedimo į NRG6 programą ypatumai ir praktinė užduotis 1
4 Klaidų identifikavimas pastato atitvarų šiluminių savybių skaičiavimuose. Klaidų analizė ir praktinė užduotis 1
5 Naujausi reikalavimų pastatų energinio naudingumo vertinimui pasikeitimai statybos teisės aktuose 0,5
6 Naujausi statybos produktai, pastatų atitvarų konstrukciniai sprendimai ir naujos tendencijos statyboje siekiant padidinti pastatų energinį efektyvumą 1
7 Apdarinių sienų šiluminių savybių vertinimas nustatant pastato energinio efektyvumo rodiklius. Teorija ir praktinė užduotis 1
8 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į klausimus 1
Bendra mokymų trukmė, val.: 7

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas, pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.

Mokymo organizatoriai pasilieka teisę keisti šiame tvarkaraštyje nurodytą mokymo temų eiliškumą.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursuose, turi atsiųsti prašymo formą su sutikimu tvarkyti asmens duomenis elektroniniu paštu: giedre.valatke@ktu.lt. Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat turi užpildyti mokėtojo rekvizitų formą.

Dėl registracijos į seminarus kreiptis į Giedrę Valatkę: giedre.valatke@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 125 eurai.

Po mokymų pažymėjimai bus išsiųsti elektronine forma.

 

Pastabos.

Registracija į kursus vykdoma iki 2022 m. gegužės 13 d. Mokymuose galima dalyvauti tik  iš anksto el. būdu į juos užsiregistravus.

18 gegužės d. 09:00 - 16:30

programos Zoom pagalba

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!