Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai

Mokymai

    

 

2021 m. lapkričio 30 d. KTU Architektūros ir statybos institute (adresas: Tunelio g. 60, Kaunas) numatomi 1 dienos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo kursai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-767 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą.

Atkreipiame ekspertų dėmesį, kad seminaras skirtas tiems, kas neturi ar turi nepakankamai įgūdžių atlikti ilginių šiluminių tiltelių ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimus.

Seminaras vyks kontaktiniu būdu. Prašome su savimi turėti kompiuterius su instaliuota THERM programa. Seminaro metu jo lankytojams bus duodamos įvairios praktinės užduotys skaičiavimams ir teikiami paaiškinimai/komentarai, kaip teisingai tas užduotis atlikti.

KVALIFIKACIJOS KĖLIMO programos turinys 

Eil. Nr. Tema Paskaitos trukmė, val.
1. Ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir stogo konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai 1
2. Ilginių šiluminių tiltelių apie skaidrių atitvarų  (langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų) ir durų angas konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai 1
3. Ilginių šiluminių tiltelių tarp sienų ir pamatų konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai 1
4. Ilginių šiluminių tiltelių balkonų grindų sankirtoje su išorinėmis sienomis konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai 1
5. Dujinių katilų su absorbciniais šiluminiais siurbliais efektyvumo vertinimas. Bandymo sąlygos, kuriose bandomi dujiniai katilai su absorbciniais šiluminiais ir nustatomi jų efektyvumo rodikliai 1
6. Naujausi reikalavimų pastatų energinio naudingumo vertinimui pasikeitimai statybos teisės aktuose (Pastato būklės duomenų lapas) 0,5
7. Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programoje. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai skaičiuojant su programa NRG 1
8. Pastatų energinio naudingumo projektavimo ir sertifikavimo specialistų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į klausimus 0,5
Bendra mokymų trukmė, val.: 7 val.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programa apima Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. D1-23 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ nustatytų naujų reikalavimų pastatų energiniam naudingumui taikymo pastatų energiniam naudingumui sertifikuoti praktinius ir teorinius klausimus bei praktinius mokymus dirbti su kompiuterine programa NRG.

Mokymų metu taip pat bus analizuojamos dažniausiai ekspertų daromos klaidos ir atsakyta į klausimus apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metu kylančius neaiškumus.

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas kvalifikacijos kėlimo pažymėjimas.

Mokymo organizatoriai pasilieka teisę keisti šiame tvarkaraštyje nurodytą mokymo temų eiliškumą.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, turi atsiųsti prašymo formą su sutikimu tvarkyti asmens duomenis elektroniniu paštu: giedre.valatke@ktu.lt. Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat turi užpildyti mokėtojo rekvizitų formą.

Dėl registracijos į seminarus kreiptis į Giedrę Valatkę: giedre.valatke@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 125 eurai.

30 lapkričio d. 09:00

Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!