NRG seminaras pagal 2020-07-28 LR Aplinkos ministro patvirtintą programą

   

2020 m. spalio 6 dieną 9 val. KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja 1 dienos nuotolinius pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymus pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-462 „Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programos patvirtinimo“ patvirtintą pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programą.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO programos turinys

Eil.

Nr.

Tema Paskaitos trukmė, val.
1. Pastatų šildymo sistemų, kurioms šiluminę energiją tiekia šiluminiai siurbliai,  pagrindiniai elementai ir šių sistemų vertinimo ypatumai atliekant energinio naudingumo skaičiavimus 1
2. Dujinių katilų su absorbciniais šiluminiais siurbliais efektyvumo vertinimas. Bandymo sąlygos, kuriose bandomi dujiniai katilai su absorbciniais šiluminiais ir nustatomi jų efektyvumo rodikliai 1
3. Duomenų apie atitvaras tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų suvedimo į NRG5 programą ypatumai ir praktinė užduotis 1
4. 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/844, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo ir Direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, reikalavimai pastatuose suvartojamos pirminės energijos vertinimui ir šių reikalavimų įgyvendinimas nustatant pastato energinio naudingumo rodiklius 0,5
5. Naujausi reikalavimų pastatų energinio naudingumo vertinimui pasikeitimai statybos teisės aktuose 0,5
6. Apdarinių sienų šiluminių savybių vertinimas nustatant pastato energinio efektyvumo rodiklius. Teorija ir praktinė užduotis 1
7. Klaidų identifikavimas pastato energinio naudingumo skaičiavimuose. Klaidų analizė ir praktinė užduotis 1
8. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į klausimus 1
Bendra mokymų trukmė, val.: 7 val.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, turi atsiųsti prašymo formą su sutikimu tvarkyti asmens duomenis elektroniniu paštu: giedre.didzgalviene@ktu.lt. Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat turi užpildyti mokėtojo rekvizitų formą.

Dėl registracijos į seminarus kreiptis į Giedrę Valatkę: giedre.didzgalviene@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 125 eurai.

Po mokymų skenuoti pažymėjimai bus išsiųsti elektroniniu paštu, o originalai – paštu.

6 spalio d., 2020 09:00 - 16:00

programos Zoom pagalba

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!