NRG3 seminaras

Seminaras


2019 m. sausio 22 d. KTU Architektūros ir statybos institute (adresas Tunelio g. 60) numatomi pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. D1-375 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą. Sausio 22 d. paskaitų tematika:

Eil. Nr.

Tema Paskaitos trukmė, val.
1 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo reikalavimai, susiję su 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo reikalavimų įgyvendinimu 2
2 Ilginių šiluminių tiltelių balkonų grindų sankirtoje su išorinėmis sienomis konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai 2
3 Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programoje NRG3. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai skaičiuojant su programa NRG3 1
4 Dažniausiai pasitaikančios klaidos atliekant pastatų energinio naudingumo sertifikavimą 1
5 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į ekspertų klausimus 2
Bendra mokymų trukmė, val. 8        val.

Sausio 22 d. mokymų programa apima konsoliduoto statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir jų taikymo metu kylančius klausimus.

Sausio 22 dienos mokymų metu pagrindinis dėmesys bus skirtas ekspertų kvalifikacijos kėlimui skaičiuojant santykinai sudėtingų pastato konstrukcinių mazgų ilginių šiluminių tiltelių vertes. Ekspertams bus pateikti įvairių atitvarų sandūrų brėžiniai THM formate (THERM dokumentai), kurie bus naudojami praktiniams mokymams ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimui.

Mokymų metu taip pat bus analizuojamos dažniausiai ekspertų daromos klaidos ir atsakyta į klausimus apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metu kylančius neaiškumus.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, turi atsiųsti prašymo formą ir asmens dokumento kopiją el. paštu:

giedre.didzgalviene@ktu.lt

Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat užpildykite mokėtojo rekvizitų formą. Mokymų kaina 115 eurų. Mokymų metu dalyviai privalo turėti kompiuterį su įdiegtomis THERM ir EXEL programomis.

Dalyvių skaičius – ribotas. Nepatekusius į šiuos mokymus, apie sekančius mokymus informuosime el. paštu.

Registracijos klausimais prašome kreiptis į Giedrę Didžgalvienę tel.:+370 685 96 802 arba el. p.: giedre.didzgalviene@ktu.lt

22 sausio d. 09:00

Tunelio g. 60, 44405 Kaunas

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!