NRG6 seminaras

Mokymai

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO EKSPERTŲ
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO KURSAI

Kvalifikacijos tobulinimo mokymų data, laikas: 2021 m. sausio 19 d. (antradienis), 9:00 – 16:30 val.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymų vykdymo forma: nuotolinis mokymas, tiesioginės transliacijos būdu.
(Pastaba. Mokymai bus organizuojami ir vykdomi nuotoliniu (tiesioginės transliacijos) būdu, naudojantis interaktyvia komunikacijos platforma Zoom (https://zoom.us/) ir vadovaujantis nuotoliniu būdu  vykdomų kvalifikacijos tobulinimo mokymų Taisyklėmis)
Kvalifikacijos tobulinimo mokymai vykdomi pagal LR Aplinkos ministro 2020 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. D1-462 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą.
Kvalifikacijos tobulinimo mokymų turinys:

Eil. Nr. Pranešimo tema Pranešimo trukmė, val.
1 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos naujausi patobulinimai ir darbo su šia programa ypatumai. 2
2 Ilginių šiluminių tiltelių apie skaidrių atitvarų  (langų, stoglangių, švieslangių, kitų skaidrių atitvarų) ir durų angas konstrukciniai sprendimai ir ilginių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Teorija ir praktiniai mokymai 1
3 Elektros energijos, pagamintos nutolusiose nuo pastato saulės elektrinėse, vertinimas nustatant pastato energinio naudingumo rodiklius 1
4 Pastatų sertifikatų registre kaupiamų duomenų apie pastatus naujausi pasikeitimai 0,5
5 Klaidų identifikavimas pastato atitvarų šiluminių savybių skaičiavimuose. Klaidų analizė ir praktinė užduoti 1
6 Naujausi reikalavimų pastatų energinio naudingumo vertinimui pasikeitimai statybos teisės aktuose 0,5
7 Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo specialistų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į klausimus 1
Bendra mokymų trukmė, val.: 7 val.

 

 

Mokymuose dalyvaujantiems asmenis išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas, pagal  statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką.
Mokymo organizatoriai pasilieka teisę keisti šiame tvarkaraštyje nurodytą mokymo temų eiliškumą.
Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, turi atsiųsti prašymo formą su sutikimu tvarkyti asmens duomenis elektroniniu paštu: giedre.valatke@ktu.lt. Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat turi užpildyti mokėtojo rekvizitų formą.
Dėl registracijos į seminarus kreiptis į Giedrę Valatkę: giedre.valatke@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 125 eurai.
Po mokymų pažymėjimai bus išsiųsti elektronine forma.
Pastabos.
Registracija į mokymus vykdoma iki 2021 m. sausio 14 d. Mokymuose galima dalyvauti tik  iš anksto el. būdu į juos užsiregistravus.

19 sausio d., 2021 09:00 - 16:30

programos Zoom pagalba

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!