Architektas Jonas Mulokas (1907-1983): identiteto paieškos globaliame pasaulyje (MULOKAS)

 

Projekto nr.: P-MIP-21-252
Projekto tinklapis: www.autc.lt

Projekto aprašymas:

Projektas skirtas lietuvių išeivijos architekto Jono Muloko (1907-1983) kūrybos istoriniam tyrinėjimui. Architekto kūrybinės veiklos kelias prasidėjo tarpukario Lietuvoje, baigus Vytauto Didžiojo universitetą. Pasitraukęs į nuo sovietinės okupacijos J. Mulokas kūrybinę veiklą tęsia pabėgėlių stovykloje Augsburge, o vėliau emigruoja į JAV. Projektuodamas įvairiose vietovėse (daugiausiai Čikagoje) architektas savo architektūros darbuose ieško lietuviško prado ir tampa vienu iš ryškiausių tautinio identiteto puoselėtojų emigracijoje.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Pagrindinis projekto rezultatas – architekto kūrybą pristatanti knyga (monografija) bei J. Muloko projektų viešinimas skaitmeniniame architektūros istorijos archyve www.autc.lt. Šis darbas aktualizuoja šiuolaikinėje Lietuvoje plačiai diskutuojamą temą: architektūrinės aplinkos identiteto apraiškas globalizacijos kontekste.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-12 - 2024-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaidas Petrulis

Trukmė:
2021 - 2024

Padalinys:
Architektūros ir statybos institutas, Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras