Fasadų funkcinės sistemos

 

Projekto nr.: TU1403
Projekto tinklapis: http://tu1403.eu/

Projekto aprašymas:

Funkciniai fasadai yra svarbi priemonė didinant pastatų energinį efektyvumą siekiant ES Energinio naudingumo direktyvoje numatytų tikslų. Šiuo metu kuriamos fasadų sistemos, kurių funkcionalumas keičiamas laiko ir aplinkos sąlygų atžvilgiu: fasadai gali tapti laidžiais Saulės šiluminei spinduliuotei, kai reikia šildyti pastatą, matomajai šviesai, kai reikia patalpų apšvietimo, vasaros metu jų saulės šilumos pralaidumas gali būti sumažinamas siekiant išvengti perkaitimo. Tokio funkcinio fasadų valdymo priemonės gali būti specialusis įstiklinimas, langinės, ekranai, uždangos, kurių funkcionalumas keičiamas taikant prie kintamų sąlygų prisitaikančias išmaniąsias medžiagas ir sistemas. Pagrindinis COST Action TU1403 tikslas buvo suderinti, dalytis ir skleisti technologines žinias apie funkcinius fasadus Europos lygiu. Dėl to Europos mokslinių tyrimų centruose ir tarp šių centrų bei pramonės padidėjo dalijimasis žiniomis, buvo kuriamos naujos koncepcijos, technologijos ir nauji esamų technologijų deriniai, skirti fasadų prisitaikymui prie besikeičiančių sąlygų, taip pat plėtojamos naujos žinios, veiksmingos fasadų vertinimo priemonės ir pritaikymo metodai.

Projekto finansavimas:

COST veiklos


Projekto rezultatai:

Projekto eigoje organizuotos dvi konferencijos, skirtos kūrybingiems ir novatoriškiems fasadų projektavimo specialistams ir tyrinėtojams. Aptarti inovatyvių pastatų atitvarų tyrimų, projektavimo ir gamybos uždaviniai ir problemos. Buvo pristatytos naujos perspektyvos ir geresnė įžvalga apie ateities pažangių pastatų atitvarų projektavimo ir inžinerijos pokyčius ir tyrimus. Išleisti konferencijos pranešimų leidiniai.
Surengtos dvi vasaros mokyklos, pristatytos pagrindinės žinios, reikalingos funkciniam fasadui projektuoti. Šios žinios buvo pritaikytos dirbtuvėse, kuriose studentų grupės kūrė konceptualiai suprojektuotus funkcinius fasadus tam tikroms ribinėms sąlygoms.
8 keitimosi žiniomis ir mokslinių tyrimų susitikimai sukūrė stiprų tinklą tarp mokslinių tyrimų institucijų ir pramonės. Reguliarūs susitikimai buvo vienas iš COST veiksmų, skatinančių mokslininkų mainus.
Buvo paskelbtos 6 trumpalaikės mokslinės misijos, jose dalyvavo 31 jaunasis mokslininkas, atlikdamas tyrimus ir praktiką kitose mokslo institucijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-10-28 - 2018-10-27

Projekto partneriai: Danija, Prancūzija, Šiaurės Makedonija, Vokietija, Graikija, Italija, Latvija, Nyderlandai, Portugalija, Serbija, Slovakija, Ispanija, Šveicarija, Kinija, Austrija, Belgija, Kroatija, Čekija, Vengrija, Airija, Izraelis, Norvegija, Lenkija, Slovėnija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Australija, Lichtenšteinas

Vadovas:
Raimondas Bliūdžius

Trukmė:
2014 - 2018

Padalinys:
Architektūros ir statybos institutas