Paveldas kaip konfliktas: modernistinės ir po-modernistinės paveldosaugos sampratų skirtis Lietuvoje (Paveldas kaip konfliktas)

 

Projekto nr.: MIP-028/2015

Projekto aprašymas:

Paveldosauga – viena aktualiausių, tačiau tuo pat metu kontroversiškiausių kultūros sričių. Saugojimo, kuris grindžiamas humanitarinėmis vertėmis (istorinė, meninė, memorialinė ir pan.); poveikis kasdieniams procesams neišvengiamai užprogramuoja politinius, ekonominius, kultūrinius bei kitokio pobūdžio konfliktus. Tokie, įvairių socialinių partnerių formuojamų lūkesčių susidūrimai tradiciškai yra įvardijami kaip disonuojanti paveldo prigimtis. Šie procesai ypatingai sustiprėjo pastaraisiais dešimtmečiais, beprecedentiškai plečiantis paveldo aprėpčiai. Pastarieji pokyčiai ne tik reikalauja ženklių paveldo politikos transformacijų, tačiau ir šiuos procesus paskatinančių teorinių refleksijų. Būtent šiam tikslui skiriamas projektas.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo tarybos parama moksliniams tyrimams, Mokslininkų grupių projektai


Projekto rezultatai:

Bus parengta monografija nagrinėjanti Lietuvos paveldosaugos ideologijų transformacijas atsižvelgiant į tarptautinės paradigmos kaitą nuo modernistinės lik po-modernistinės. Ši plati tema monografijoje bus atskleidžiama analizuojant paveldą ir jo saugos procesus kaip konfliktų zoną. Tokiu būdu disonuojanti paveldo prigimtis taps savotišku teoriniu raktu leidžiančiu pažvelgti į paveldosaugą kaip į specifinį visuomeninį reiškinį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-04-01 - 2018-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Vaidas Petrulis

Trukmė:
2015 - 2018

Padalinys:
Architektūros ir statybos institutas