Profesinių įgūdžių atnaujinimas esamų pastatų sektoriuje (RehabiMed)

 

Projekto nr.: 2019-1-ES01-KA203-065657

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-11-01 - 2022-10-31

Projekto koordinatorius: Asociacija „RehabiMed"

Projekto partneriai: Katalonijos politechnikos universitetas, Palermo universitetas, Kauno technologijos universitetas, Kipro universitetas, Europos statybų ekspertų asociacija (AEEBC), CESIE

Vadovas:
Rasa Bertašiūtė

Trukmė:
2019 - 2022

Padalinys:
Architektūros ir statybos institutas, Architektūros ir urbanistikos tyrimų centras