Saulės šiluminių sistemų integravimas į pastatus

 

 

Projekto nr.: TU1205
Projekto tinklapis: https://www.cost.eu/actions/TU1205/

Projekto aprašymas:

Energijos suvartojimas pastatuose sudaro 40 % visos ES sunaudojamos pirminės energijos, todėl būtina sukurti veiksmingas energijos alternatyvas. Saulės šiluminėms sistemoms (STS) tenka pagrindinis vaidmuo, nes jos tiesiogiai prisideda prie pastatų šildymo ir vėsinimo bei karšto buitinio vandens tiekimo. STS paprastai montuojamos ant pastatų stogų, nesistengiant jų įkomponuoti į pastato apvalkalą, todėl kyla estetinių iššūkių ir vietos prieinamumo problemos. Veikla paskatins ir paspartins ilgalaikę STS plėtrą kritiškai peržiūrint, eksperimentuojant, modeliuojant ir demonstruojant STS, kurios būtų visiškai integruotos į tradicinį pastato apvalkalą. Rengiant perspektyvius sprendimus taip pat bus atsižvelgta į ekonominius suvaržymus, todėl bus galima ekonomiškai efektyviai sukurti integruotą STS. Be to, bus atsižvelgta į tokius veiksnius kaip konstrukcijos vientisumas, apsauga nuo klimato poveikio, apsauga nuo gaisro ir triukšmo. Svarbiausias šio veiksmo privalumas yra didesnis AEI naudojimas pastatuose. Analizuojami trys bendrieji Europos regionai; Pietų Viduržemio jūros, Centrinė žemyninė ir Šiaurės Europa, siekiant visapusiškai ištirti visos Europos STS integracijos pobūdį. Pagrindinis Veiklos tikslas – sukurti naujus naujus saulės šiluminių sistemų sprendimus, tinkamus integravimui į pastatus, nustatyti pagrindinius parametrus jų apibūdinimui, modeliavimui, demonstravimo ir sklaidos veiklai.

Projekto finansavimas:

COST veiklos


Projekto rezultatai:

Veiklos partneriai dalyvavo įvairiuose renginiuose visame pasaulyje: konferencijose, forumuose ir simpoziumuose. Daugelyje susitikimų buvo organizuojamos specialios sesijos, į kurias buvo kviečiami vietos pramonės atstovai. Buvo keičiamasi nuomonėmis su šias STS sistemas gaminančiais žmonėmis ir sužinoti jų nuomonę apie tai, kaip mes matome pastatų integracijos rinkos vystymąsi.
6 skirtingų tipų naujų produktų sukūrimas, pademonstruojant saulės kolektorių integravimo į pastatus galimybes. Atitinkamos pramonės ir sprendimus priimančių asmenų įtraukimas į specialių skirtingų sesijų susitikimus įvairiose šalyse, viešinant Veiklą, rezultatus, vertinant jų atsiliepimus. Buvo paskelbta daug straipsnių recenzuojamuose žurnaluose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-07-03 - 2017-04-04

Projekto partneriai: Danija, Prancūzija, Graikija, Vengrija, Italija, Turkija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Vokietija, Airija, Izraelis, Malta, Nyderlandai, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Serbija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Kanada

Vadovas:
Rosita Norvaišienė

Trukmė:
2013 - 2017

Padalinys:
Architektūros ir statybos institutas