1 SEMINARAS. NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

Svarbiausios | 2014-10-08

1 SEMINARAS.

NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

 

2014 m. spalio 17 d.  KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymus (1-oji mokymų dalis) pagal kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-838.

 

NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

1-as seminaras

1

Energijos šaltinių neatsinaujinančios ir atsinaujinančios pirminės energijos faktoriai ir jų vertės. Pastato energijos šaltinių įtaka pastato energinio naudingumo rodikliams. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

prof. Raimondas Bliūdžius

2

Karšto vandens ruošimo sistemų energijos sąnaudos. Šilumos nuostolių pastato vamzdynuose ir karšto vandens talpose skaičiavimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

dr. Edmundas Monstvilas

3

Pastato šildymo sistemų energijos sąnaudos. Šilumos šaltinių efektyvumo ir šilumos nuostolių šildymo sistemų akumuliacinėse talpose skaičiavimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

dr. Karolis Banionis

4

Energijos kiekių, pagamintų vandenį šildančiuose Saulės kolektoriuose, fotovoltiniuose Saulės kolektoriuose, Vėjo ir hidroelektrinėse, skaičiavimas ir šios energijos sąnaudų pastate skaičiavimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

dr. Edmundas Monstvilas

5

Pastatų termovizinių tyrimų principai ir rezultatų analizė. Termovizinių tyrimų rezultatų atitikties nustatymas statybos techninių reglamentų ir higienos normų reikalavimams

val.

dr. Karolis Banionis

6

Standartų reikalavimai nevienalyčių atitvarų ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimui. Skaičiavimo programos, išeities duomenys skaičiavimams. Darbo su TERM programa ypatumai

val.

dr. Juozas Ramanauskas, dr. Karolis Banionis

7

Individualus praktinis darbas. Bandomasis ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimas su TERM programa

val.

dr. Juozas Ramanauskas,

dr. Karolis Banionis

 

Norinčius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu rosita.norvaisiene@ktu.lt.

 

Užsiregistravusiems bus išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Sąskaita-faktūra bus perduota mokymų metu.

 

MOKYMŲ METU EKSPERTAI TURI TURĖTI SU SAVIMI NEŠIOJAMUS KOMPIUTERIUS.

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku