Bendradarbiavimas su UAB „Nordfenster“ pagal priemonę "Inočekiai LT"

Svarbiausios | 2015-04-13

UAB „Nordfenster“ gavusi Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, ėmėsi įgyvendinti projektą: „Langų  šilumos izoliacinių savybių tyrimas“ (Projekto Nr.: VP2-1,3-ŪM-05-K-03-590). Projektas pradėtas – 2014 m. rugsėjo 1 d. planuojama projekto pabaiga 2015 m. vasario 28 d. Šio projekto tikslas – ištirti technines galimybes pagerinti šiuo metu gaminamų langų šilumos izoliacines savybes, naudojant 4 stiklų stiklo paketą ir pasirengti naujus energinio efektyvumo reikalavimus atitinkančių langų gamybai.

Langų šiluminių – techninių savybių bandymai bei skaitmeninis šiluminių savybių modeliavimas kompiuterinėmis programomis buvo atliekami KTU architektūros ir statybos institute. Naudodama šių tyrimų rezultatus ir mokslininkų rekomendacijas, įmonė sukurs naujo tipo langą, kuris bus konkurencingas naujuose energetiškai efektyviuose pastatuose ir tarptautinėje rinkoje.

Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę "Inočekiai LT”, kurios tikslas: didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektus vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Įgyvendinus projektą, Lietuvos statybos rinkai UAB “Nordfenster” pasiūlys vietinį gaminį, atitinkantį A ir A+ klasės energinio naudingumo reikalavimus. 

 ""