KTU ASI KAM laboratorijos paskyrimas atlikti produkto tipo bandymus

Svarbiausios | 2013-12-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ (Valstybės žinios’2013 Nr.123-6256) paskyrė Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratoriją atlikti klampiųjų statybinių glaistų vidaus ir išorės darbams pradinį produkto tipo bandymą pagal 3 sistemą.