KTU ASI SŠFM laboratorijos paskyrimas atlikti produkto tipo bandymus

Svarbiausios | 2013-12-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ (Valstybės žinios’2013 Nr.123-6256) paskyrė Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos mokslo laboratoriją atlikti vidaus durų, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams) pradinį produkto tipo bandymą pagal 3 sistemą.