KTU mokslininkai dalinsis paveldo pastatų renovavimo ir restauravimo patirtimi

Svarbiausios | 2021-10-21

Spalio 25-29 dienomis vyks architektūros paveldo renovavimo ir restauravimo seminaras, kuriame paveldo pastatų renovavimo ir restauravimo technologinėmis naujovėmis dalinsis Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto mokslininkai (KTU ASI) bei Lietuvos architektūrinio paveldo saugojimo specialistai. Renginyje dalyvaus ir projekto „Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje“ (angl. Innovating professional skills for existing building sector) vykdytojai.

Projektą vykdo ir koordinuoja Katalonijos politechnikos universitetas (UPC, Ispanija), taip pat prisideda Palermo universitetas (UNIPA, Italija), Kipro universitetas (UNICY, Kipras), KTU, asociacija „RehabiMed“, Europos studijų ir iniciatyvų centras (CESIE) bei Europos statybų ekspertų asociacija (AEEBC).

Statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžių tobulinimas

„Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje“ yra 30 mėnesių trukmės projektas, bendrai finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą ERASMUS+ KA2: Strateginė partnerystė aukštojo mokslo srityje.

Projektu siekiama sumažinti bei panaikinti atotrūkį tarp švietimo pasiūlos ir socialinės tikrovės, apibrėžti naują profesinį „Pastatų renovacijos eksperto“ profilį ir sukurti homogeniškas mokymo programas, patvirtintas europiniu lygiu bei paruoštas šių ekspertų rengimui aukštojo mokslo sistemoje.

Taip pat norima pagerinti specializuotą mokymą ir padaryti statybų sektorių patrauklesnį jauniems universitetų studentams, taip reaguojant į 2020 m. Statybos strategiją. Ketinama numatyti profesinės kvalifikacijos poreikius, leidžiančius didesnį tarptautinį mobilumą, naudojant naujoviškas skaitmenines priemones (BIM).

Seminare Palerme – pirmoji patirtis

Projektui einant į pabaigą, po ilgų atidėliojimų ir delsimo dėl COVID-19 situacijos, pagaliau buvo nuspręsta susitikti gyvai, siekiant pasidalinti ir apibendrinti iki tol nuotoliniu būdu internetinėje erdvėje vykusias diskusijas. Rugsėjo 20-24 dienomis Palerme vykusio seminaro metu dalyviai ne tik susipažino su Palermo paveldo pastatų restauravimo technologinėmis naujovėmis, bet ir keitėsi savo šalių praktika, patirtimi. Seminaro metu buvo diskutuojama, kaip parengti mokymo metodikas ir priemones konkrečiomis temomis, susijusiomis su paveldo pastatų restauravimo bei renovavimo technologinėmis naujovėmis.

„Seminaro metu aptartos temos yra būtinos būsimiems „Pastatų renovacijos ekspertams“, todėl seminarų metu  siekiame surasti bendrą modelį, kuris būtų taikomas mokymo programoms pastatų renovacijos ir restauracijos ekspertams šalyse partnerėse“, – teigė KTU ASI mokslo darbuotoja bei projekto vadovė dr. Rasa Bertašiūtė.

Antrasis seminaras vyks KTU

Antrasis seminaras projekto partnerėms bus surengtas KTU ir vyks spalio pabaigoje (25-29 dienomis). Seminaro metu dalyviai tęs diskusijas ir sieks nustatyti, kokie principai ir praktika turi būti įdiegti rengiant mokymo metodikas, kuriomis remiantis bus rengiami pastatų renovacijos bei restauracijos ekspertai.

Projekto partneriai bus kviečiami apsilankyti KTU ASI, kuriame instituto direktorius prof. dr. Raimondas Bliūdžius dalyvius supažindins su Statybinės fizikos laboratorijos atliekamais tyrimais.

KTU Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro vadovas dr. Vaidas Petrulis papasakos apie ankstesniąją Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos Tyrimų laboratoriją (architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis,1935 m.), dabar priklausančią KTU Cheminių technologijų fakultetui. Bus pristatyta pastato istorija, šiuolaikiniai šio objekto saugojimo ir pritaikymo šiandieninėms reikmėms iššūkiai bei atnaujinimo darbų projektas, kuriam skirtas Getty Foundation finansavimas.

Seminaro dalyviai galės susipažinti su Kauno modernizmo pastatų renovacijos pavyzdžiais, kurių atnaujinimui buvo taikytos šiuolaikinės statybinės medžiagos ir technologiniai sprendimai. Projekto vadovė, KTU ASI mokslininkė dr. R. Bertašiūtė dalinsis Lietuvos medinio architektūros paveldo renovavimo ir restauravimo praktika.

Daugiau informacijos apie projektą:  https://smart-rehabilitation.eu/

KTU Architektūros ir statybos instituto darbuotojų grupė:prof. dr. Raimondas Bliūdžius, projekto vadovė dr. Rasa Bertašiūtė, dr. Brigita Tranavičiūtė, dr. Jurga Kumžienė nuo 2019 m. lapkričio 4 d. vykdo programos Erasmus+ KA2 veiklos projektą 20191-ES01-KA203-065657 Smart Rehabilitation 3.0: Profesinių įgūdžių inovacijos esamame statybos sektoriuje (angl. Innovating professional skills for existing building sector). Projekto trukmė 3 metai.

 Smart Rehabilitation 3.0 projektas palaiko bendrą ERASMUS+ KA2 programos tikslą sujungdamas keturis universitetus ir tris organizacijas bendradarbiauti kuriant naują programą, skirtą tobulinti statybų sektoriuje dirbančių profesionalų įgūdžius.