Kursai pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams

Svarbiausios | 2013-09-05

KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja 4 dienų (32 ak. val.) mokymo kursus specialistams, siekiantiems įgyti teisę tapti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertais. Mokymai vykdomi pagal Aplinkos ministro 2006 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-305 patvirtintą mokymo programą (Valstybės žinios, 2006 m. Nr. 71-2650).

Įvykdę kursų metu gautas užduotis ir kitus reikalavimus, nurodytus mokymo programoje (Valstybės žinios, 2006 m. Nr. 71-2650), dalyviai gauna kursų baigimo pažymėjimus, suteikiančius teisę laikyti sertifikavimo eksperto kvalifikacinį egzaminą.

Mokymams naudojama Statybos produkcijos sertifikavimo centro aprobuota mokomoji pastatų energinio naudingumo skaičiavimo kompiuterinė programa. Aplinkos ministerijos aprobuota pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programa platinama tik atestuotiems ekspertams. Asmuo, pageidaujantis tapti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymo kursų dalyviu, turi atsiųsti prašymo formą faksu nurodytu registracijos formoje. Informacija apie artimiausius kursus išsiunčiama el. paštu.

Iškilus neaiškumams dėl dalyvių kvalifikacijos atitikimo sertifikavimo ekspertų kvalifikaciniams reikalavimams, prašome kreiptis į Vidą Karlaitę tel. (8-5) 2757927, (8-5) 2758582 arba el. p.: vika@spsc.lt

Registracijos klausimais prašome kreiptis į Rositą Norvaišienę tel.  +370 603 00508 arba el. p.: rosita.norvaisiene@ktu.lt

 

Papildoma informacija: www.spsc.lt.