LMT remiamas mokslo projektas

Svarbiausios | 2013-03-04

2013-03-01 buvo pasirašyta sutartis tarp Lietuvos mokslo tarybos ir Kauno technologijos universiteto mokslinių tyrimų projektui "Mokslo monografijų ciklo "Lietuvos kaimų istorinė raida" antrasis veikalas", Nr. LIT-7-1/2013 vykdomam pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros  2009-2015 metų programą. Projekto vadovas dr. Martynas Purvinas.