Projektai remiami pagal programą "Inočekiai LT"

Svarbiausios | 2013-05-10

2013 m. gegužės 2 d. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) paskirstė finansinę paramą projektams pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonės VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“ tarp kurių pateko du projektai kurie bus vykdomi kartu su KTU ASI Statybinės šilumos fizikos mokslo laboratorija: UAB „Langemė“ pateiktas projektas „Priešgaisrinių durų šiluminių–techninių savybių tyrimas“ (Projekto registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-062), ir A.Kisieliaus IĮ pateiktas projektas „Durų akustinių ir šiluminių savybių modeliavimas kompiuterinėmis programomis“ (Projekto registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-02-066).