Projektas remiamas pagal programa „Inočekiai LT“

Svarbiausios | 2013-03-01

Projektas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

2012-2013 m.m. UAB "Virbarta", gavus finansinę paramą pagal ES paramos priemonę „Inočekiai LT“ su Statybinės šiluminės fizikos mokslo laboratorijos mokslininkais vykdė projektą „LANGŲ IR DURŲ ŠILUMINIŲ_FIZINIŲ SAVYBIŲ TYRIMAI“ (Projekto Nr. VP2-1.3-Ū M-05-K-01-144). Projekto metu buvo siekiama sukurti naują langą, su optimaliom šilumos perdavimo savybėm, siekiant užtikrinti kuo mažesnį šilumos laidumo koeficientą, tuo sumažinant norminius pastato šilumos nuostolius bei CO2 emisiją į aplinką.